Ön a személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatai az Unilever Magyarország Kft., margarin termékek esetében pedig az Unilever BCS Hungary Kft. (székhelyük: 1138 Budapest Váci út 182.) (továbbiakban együttesen: Unilever) adatbázisába kerüljenek és azokat az Unilever minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül, kérdése megválaszolása, panasza kivizsgálása, elbírálása, megválaszolása céljából felhasználhassa. Kérjük, csak a kérdéséhez, panaszához szorosan kapcsoló információkat, személyes adatokat adja meg! A személyes adatok kezelője margarin termékek esetében az Unilever BCS Hungary Kft, egyéb esetekben az Unilever Magyarország Kft, akik az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a fogyasztóvédelemrol szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezelik.

Az adatok feldolgozását az Unilever Magyarország Kft Fogyasztói Kapcsolatok osztálya, valamint az Unilever megbízásából a Salesforce.com, Inc. (The Landmark @ One Market, Suite 300, San Francisco, California- 94105, USA) cég végzi. Az Unilever személyes adatokat további harmadik személyeknek – az Ön ez irányú, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulása nélkül - nem adja át. Személyes adatai az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az esetleges tiltakozását, törlésére vonatkozó kérését követően, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül törlésre kerülnek, kivéve, amennyiben jogszabály kötelezően hosszabb adatkezelési időt állapít meg (pl. panaszkezelés esetén 5 év). Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelésről tájékoztatást, valamint az adatai helyesbítését, törlését bármikor indoklás nélkül kérheti az Unilever Magyarország Kft. vagy Unilever BCS Hungary Kft, 1138 Budapest, Váci út 182. címen; vagy a következő e-mail címen: info@unileverinfo.hu .

Tájékoztatjuk arról is, hogy az Ön által önkéntesen megadott személyes adatok továbbításra kerülnek a már megnevezett, az Amerikai Egyesült Államokban székelő és tevékenykedő Salesforce.com, Inc. nevű adatfeldolgozó cégnek az Ön hozzájárulásának bekérése nélkül, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 8. paragrafusának b) pontja alapján, azaz az Unilevernek, mint az Unilever nemzetközi cégcsoporthoz tartozó cégnek a jogi kötelezettségei teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése céljából. Tájékoztatjuk arról is, hogy annak érdekében, hogy az USA-ban történő adatfeldolgozás során biztosítva legyen az Ön személyes adatainak a megfelelő szintű védelme az Unilever minden szükséges intézkedést megtett, szerződést megkötött. Az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Adatvédelmi nyilvántartási szám Unilever Magyarország Kft. : 364-0024, Unilever BCS Hungary Kft.: NAIH-93605/2016.