Ön a személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatai az Unilever Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest Váci út 182.) (továbbiakban: Unilever) adatbázisába kerüljenek és azokat az Unilever minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül kérdése megválaszolása, panasza kivizsgálása, elbírálása, megválaszolása céljából felhasználhassa. Kérjük, csak a kérdéséhez, panaszához szorosan kapcsoló információkat, személyes adatokat adja meg! Az üzenethagyással, valamint azzal, hogy a telefonbeszélgetés elején, annak megkezdése előtt Ön nem jelzi az ügyintézőnek, hogy nem járul hozzá a telefonbeszélgetésről hangfelvétel készítéséhez, Ön egyúttal a hozzájárulását adja ahhoz is, hogy az üzenetét, illetve az ügyintézőnkkel folytatott telefonbeszélgetését oktatási és minőségbiztosítási célból rögzítsük és felhasználjuk. A személyes adatok kezelője az Unilever, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az adatok feldolgozását az Unilever Fogyasztói Kapcsolatok osztálya, továbbá az Unilever  megbízásából a Checksum Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (címe 1188 Budapest, Ady Endre utca 135/A.), valamint a salesforce.com, inc. (The Landmark @ One Market, Suite 300, San Francisco, California- 94105, USA) cég végzi. Az Unilever az Ön személyes adatait további harmadik személyeknek – az Ön ez irányú, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulása nélkül - nem adja át. Személyes adatai az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg - a hangfelvétel legkésőbb a felvételtől számított 1 év múlva - illetve az esetleges tiltakozását, törlésére vonatkozó kérését követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül törlésre kerülnek, kivéve, amennyiben jogszabály kötelezően hosszabb adatkezelési időt állapít meg (pl. panaszkezelés esetén 5 év). Tudomásul veszi, hogy a hozzájárulását és az esetleges törlési kérelmét az Unilever egységesen tudja csak kezelni, nem tudja márkánként / nyereményjátékonként / aktivitásonként külön kezelni. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelésről tájékoztatást, valamint az adatai helyesbítését, törlését bármikor indoklás nélkül kérheti az Unilever Magyarország Kft., 1138 Budapest, Váci út 182. címen; vagy a következő e-mail címen: vevoinfo@unilever.hu . Tájékoztatjuk arról is, hogy az Ön által önkéntesen megadott személyes adatok továbbításra kerülnek a már megnevezett, az Amerikai Egyesült Államokban székelő és tevékenykedő salesforce.com, inc. nevű adatfeldolgozó cégnek az Ön hozzájárulásának bekérése nélkül, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 8. paragrafusának b) pontja alapján, azaz Unilevernek, mint az Unilever nemzetközi cégcsoporthoz tartozó cégnek a jogi kötelezettségei teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése céljából. Tájékoztatjuk arról, hogy az USA olyan ún. harmadik ország, ahol az Európai Unió megítélése szerint a személyes adatok kezelése, feldolgozása során nem biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Ennek kiküszöbölésére az Unilever minden szükséges intézkedést megtett, szerződést megkötött annak érdekében, hogy az adatok megfelelő szintű védelme biztosítva legyen, valamint olyan adatfeldolgozót választott az USA-ban (salesforce.com, inc.), amely cég megfelel az ún. Safe Harbor követelményeknek és szerepel a Safe Harbor listán, így az Európai Unió kötelező jogi aktusa folytán a személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított. Az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Adatkezelési nyilvántartási szám: 364-0024.